tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Rotasjon av dag og natt


I Koranen er det en del ayah som referer til sekvensen av dag og natt. Men det er ingen referanse til at solen beveger seg rundt jorden, til tross for at den mest gyldige oppfatningen på den tiden var at jorden var universets sentrum med solen kretsende rundt seg. Hvordan kunne det være mulig for en menneskelig forfatter av Koranen, å neglisjere solens bevegelse i diskusjonen om døgnsekvensen. Koranen har følgende å si om emnet i surah Luqman:

Du har vel sett at Gud lar natt bli til dag, og dag til natt.(31:28).

Menneskets evne til å se jordkloden gjennom satellitter og romferger fra rommet har fortalt oss at når solen skinner på den ene halvdelen av jorden er den andre halvdelen mørk. Når jorden roterer på sin akse, med lyset fiksert på jordkloden, blir et belyst område i form av en halv-sfære omdreiet rundt jorden i løpet av 24 timer. Denne rotasjonen blir beskrevet i Koranens surah Az-Zumar ayat 7:

Han svøper natten over dagen, og dagen over natten. (39:7)

Koranen beskriver overlapping av dag og natt og blanding av en sektor i en annen. Dette er i overenstemmelse med dagens konsept av jordens runde form. Dette ble altså åpenbart på et tidspunkt da den allmenne oppfatningen var at jorden var flat.

Tatt i betraktning kunnskapsnivåen i Profetens (fred være med ham) tid, er det usannsynlig at de ayah som har med astronomi å gjøre kunne være et resultat av menneskelig viten.. Det er derfor nødvendig å anerkjenne og innse Koranens autentisitet, siden den formidler dagens vitenskapelige detaljer og fenomener som umulig kunne være kjent for 1400 år siden. Forøvrig er tilstedeværelsen av vitenskapelige elementer i Koranen, en ufordring for menneskets forklaringer med dagens kunnskap og teknologi.

Al-Nasr ble etablert i Slough, England I 1992 og har vært dedikert til å forbedre forståelsen av islam blant ikke-muslimer. Al-Nasr er en non-profit organisasjon og en registrert veldighetsfond i England. Vær vennligst og send deres bidrag eller zakah ekslusivt til bruk for lignende arbeid.


‹‹ Tilbake


 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2019