tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Profeten Muhammad - Forord


Forordet til den reviderte utgaven
Det er en stor og ekte tilfredsstillelse for forfatteren, at det formålet han hadde, da han skrev denne serien, i stor utstrekning er blitt oppfylt. Bøkene har virkelig imøtekommet et behov hos den muslimske ungdommen, såvel i Pakistan, hvor denne bokserien er skrevet, som i andre land.

Serien er nå blitt grundig gjennomgått. Endringer og nyttige tilføyelser, er foretatt, der hvor det har vært nødvendig. I deres nåværende form vil de nye utgavene av bøkene avgjort bety et mer opplysende studie enn før.

Det Sentrale Seminariumet Fazl Ahmad
Lahore
Januar 1967

Forordet til den 1. utgaven av disse bøkene

"Jeg etterlater meg to viktige ting, nemlig Koranen og mitt personlige eksempel (Sunnah). Hvis dere holder fast ved disse, vil dere aldri gå dere ville". 

Dette avskjedsrådet gav Mesteren, og det har vært basis for noen av historiens største vidundere. Det har inspirert generasjoner av muslimer til å nå tenkningens og handlingens høyeste tinder. Det har gjennom århundrer frembrakt det beste i mennesket, samt de edleste eksemplene på humanisme.
Koranens gripende budskap og Mesterens eksempel har gitt enhver tidsalder en ny skjønnhet. De synes å være i stand til å viske bort den litenheten og overfladiskheten, som dekker menneskets veier. De gjør mennesket i stand til, som ingen annen kraft, å ta sin skjebne i sin egen hånd, og nå til den høyeste følelsen av plikt mot Allah. Et menneske, hvilkets liv ledes av to slike stjerner, vil aldri feile i sin streben etter å kunne identifisere seg med historiens store fremadskridende krefter. Denne boken gir en kort beretning om et liv, som karakteriseres av slike tidløse kvaliteter. Mennesket gjennomgår i disse tider en periode med store sosiale forandringer. Tilpasning til de ubønnhørlige omskiftelser, i en verden som forandrer seg fra dag til dag, undergraver gammel tro og skikk overalt. En stor del av denne forandringen, er også av det gode. Det foreligger imidlertid også en helt reéll fare for, at i denne uunngåelige sosiale brytning vil noen av de grunnleggende verdiene bli forkastet. Ingen ulykker, som kan overgå en kultur, kan være større. Den beste sikkerheten mot disse mulighetene er bestandig å huske på, hvordan forfedrene møtte deres tids utfordringer uten å vike en tomme fra Mesterens store tradisjoner. Av hensyn til lyset på vår vei mot fremskrittet må vi vende oss til Islams udødelige sønner, som viste verden, hvordan Mesteren alltid er i stand til å gi en dynamisk fortolkning.

Rekken av korte biografier, hvori denne boken inngår, er blitt utgitt med et dobbelt formål: 

  1. Å forsyne unge med en åndelig ballast, som gjør dem til religionens beskyttere, og
  2. å tilveiebringe lettilgjengelig og interessant lesestoff, som kan stimulere kjærligheten og evnen til selvstendig lesing.

Det er slik mitt inntrengende håp, at de unge, som leser denne boken i det minste vil gripe noen av de gnistene fra den ilden, som tente sjelen hos Mesteren.

Det Sentrale Seminariumet 
Fazl Ahmad
Lahore
Juli 1957


‹‹ Tilbake


Profeten

Livshistorien Profetens karakter Mer om Profeten
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2024