tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Profetens eksempel


Muhammad (fvmh) var ikke et overmenneske. Han ver et alminnelig menneske som alle andre - med sterke og svake sider og følte seg tiltrukket av de samme fristelser. Han levde et ytterst innholdsrik , aktiv og fullkomment liv. Han var er kjærlig ektemann , far og bestefar, en trofast venn , en edel leder - både under bønnen og på slagmarken og en annerkjent innflytelsesrik politiker.

Muslimene holder utrolig mye av Muhammad (fvmh) , fordi hans liv helt og holdent var underkastet Allahs vilje , som den var åpenbart i Koranen. Han ble det sanne forbildet for alle muslimer. Han trakke seg ikke tilbake til et særlig religiøs eller beskyttet fellesskap, men levde blant mennesker, som skulle følge hans eksempel. Han var utvalgt av Allah til å virke som et levende eksempel på , hvordan en muslim skal oppføre seg i alle livets situasjoner.

Hvis muslimer har et problem, som de ikke kan få løst ved å lese o Koranen , vil de søke hjelp i hadith- samlingene for å se , om Muhammad (fvmh) har tumlet med det samme problemet .De vil erfare hvordan han løste det, og så vil de etterligne ham. Muhammad (fvmh) står for enhver muslim som det store forbilde , læreren og veilederen, og han er elsket . æret og etterlignet mer enn noe annet mennesket.

"I Guds sendebud har dere hatt et godt eksempel for den som setter sitt håp til Gud , og den ytterste Dag , og stadig kommer Gud ihu." ( Sura 33,21)

Mildhet og måtehold

Mildhet og måtehold er to meget fremtredende begreper i Muhammad (fvmh) sunna . Han advarte folk mot å gå til ytterligheter og oppfordret dem til å få et avbalansert syn på livet . Han brydde seg verken om fanatisme eller om en doven "jeg er da likeglad- holdning". Selv om han var ytterst åndelig , visste han , at Allah ikke krevde , at hans tilhengere skulle oppgi verden og alle dens gleder og leve et besværlig og selv fornektende liv kun med bønn for øye . Hvis de gjorde det , var det alltid fare , at de ville bli så fanatiske at de kunne forsømme de mennesker , som de skulle ta omsorg for.

Muhammad (fvmh) har minst en gang irettesatt en ektemann , fordi han brukte for mye tid på å be i moskeen, så han forsømte sin ulykkelige hustru. En annen gang irettesatte han en hustru, som fastet så ofte at hun fratok sin mann ekteskapets gleder.

Muhammad (fvmh) trodde fast på, at muslimer burde kontrollere deres lidenskaper og ikke la seg styre av dem. Muslimene skulle søke etter fred og lykke, men ikke på bekostning av andre - eller ved å forårsake andre vondt.

De svakes venn

Muhammad (fvmh) var alltid særlig vennlig mot fattige, barn, slaver og kvinner - grupper , som hørte til de svake i samfunnet. Han var også omsorgsfull mot dyr og alle andre former for liv. En uttalelse av Anas , Muhammads (fvmh) venn , viser hans hensynsfullhet og mangel på fanatisme. Han fortalte om Muhammads(fvmh) offentlige bønnemøter : "Jeg har aldri bedt bak en imam, som var mer presis og fullkommen i sin bønn enn Allahs sendebud. Hvis han hørte en baby gråte , forkortet han sin bønn , for at moren ikke skulle bli ulykkelig".

Man kan bruke så langt tid på sine private , som man ønsker.
Muhammad (fvmh) var tilhenger av gode manérer - han hilste alltid høflig , viste respekt for de eldre og blandet sin alvorlige lære med mild lune :

" De kjæreste for meg av dere, er dem , som har gode manérer; de mest uforskammede mot meg er de mest kjedelige og mest langtrukne!"
Selv om noen hadde vært ubehagelig mot ham , var han alltid høflig mot dem og tilgav dem: " Allah vil ikke være barmhjertig mot ham , som ikke er barmhjertig mot andre."
" Jeg skal ikke fortelle ondt om andre , for jeg ønsker å møte mennesker med et åpent og fordomsfritt sinn."


Artikkelen er hentet fra http://www.islamnorge.cjb.net/

 


‹‹ Tilbake


Profeten

Livshistorien Profetens karakter Mer om Profeten
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2024