tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Profeten Muhammads (fvmh) avskjedstale


Denne preken ble holdt den 9. dag i Dhul-Hijjah år 10 i Uranah-dalen i Arafat bergene.

Etter å ha priset og takket Allah sa Profeten (fvmh):

"Å mitt folk! Hør oppmerksom på meg, for jeg vet ikke, om jeg etter dette år er iblant dere lenger. Så hør derfor omhyggelig på, hva jeg har å si dere, og bring disse ord videre til dem, som ikke er tilstede i dag.

Å mitt folk! Akkurat som dere akter disse berger, denne dag og denne by som hellig, så akt hver enkel muslims liv som en hellig plikt. Bring det betrodde tilbake til dets rette eier. Gjør ikke noen ondt, så det vil skade deg. Husk at du i sannhet vil møte din Herre og han vil sannelig beregne dine gjerninger.

Allah har forbudt rente; derfor skal alle fra nå av gi avkall derpå. Din opptjente kapital er din egen og kan ikke røres. Du må hverken tildele noen skade eller selv lide urettferdighet. Det er Allahs dom, at det ikke må beregnes renter og all forfallen rente til Abbas ibn Abdal Muttalib skal ettergis.

Enhver rett til blodhevn i Islam er fra nå av ulovlig. Den første rett til hevn, som jeg frafaller er for mordet på Rabiah ibn Harith.

Å mitt folk! De vantro tillater seg å la rot i kalenderen med det henblikk å gjøre hva Allah har forbudt til noe tillatt og prøver å forby, hva Allah har tillatt. Ved Allah, der er tolv måneder, fire av dem er hellige måneder, de tre av dem kommer etter hverandre i rekkefølge. Den fjerde faller mellom Jumada og Shaban.

Vokt dere for Satan for sikkerheten i deres religion. Han har mistet alt håp om noensinne å lede dere vilt i store saker, så vokt dere for ikke å følge ham i små saker.

Å mitt folk! Det er sant, at dere har visse rettigheter over deres kvinner, men de har også visse rettigheter over dere. Husk at dere har tatt dem til ekte under Allahs tillit og med Hans tillatelse. Hvis de forblir lydige, så er det deres rett å bli forsørget i vennlighet. Behandle deres kvinner godt og vær vennlig overfor dem, for de er deres partnere og hjelpere. Det er ikke tillatt for dem å opprette vennskap med noen, som dere ikke godkjenner og la dem ikke gjøre noe usømmelig.

Å mitt folk! Hør på meg med alvor, tilbe Allah, foreta deres fem daglige bønner, hold faste i måneden Ramadan og gi Zakat av deres rikdom. Utfør pilegrimsferden, hvis dere har råd til det.

Hele menneskeheten stammer fra Adam og Eva; ingen araber er bedre enn en ikke-araber. En hvit er heller ikke bedre enn en sort og en sort er heller ikke bedre enn en hvit, unntatt i fromhet og gode handlinger.

Husk at enhver muslim er bror til en annen muslim og at muslimene utgjør et brorskap. Ingen muslim kan lovmessig ta noe som tilhører en annen muslim, uten at  det er gitt til ham frivillig. Begå derfor ikke urettferdighet imot dere selv. Husk at du en dag vil stå frem for Allah og svare for dine handlinger. Så vokt dere for ikke å fare vilt fra rettferdighetens vei, etter at jeg er gått bort.

Å mitt folk! Ingen profet eller apostel vil komme etter meg og ingen ny religion vil se dagens lys. Vær derfor fornuftig mitt folk og forstå de ord, jeg overbringer dere.

Jeg etterlater bak meg to ting: Den hellige Koran og mitt eksempel Sunnah, hvis dere følger disse to ting, vil dere aldri fare vilt.

Alle som har hørt meg skal la mine ord gå videre til andre og de igjen til andre og må de siste forstå mine ord bedre enn dem, som lyttet direkte på meg.

Vær mitt vitne Å Allah, at jeg har overbrakt Ditt budskap til Ditt folk.

 


 

Artikkelen er hentet fra http://www.islamnorge.cjb.net/


‹‹ Tilbake


Profeten

Livshistorien Profetens karakter Mer om Profeten
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2019