tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Profeten Muhammad (fvmh) - Del 3


Oppdraget

I disse fjerne tider fantes det ingen skoler i Arabia, og derfor fikk heller ikke Muhammad (fred være med ham) noen undervisning. Allikevel hadde han et skarpt øye og et tankefullt sinn. Han tilegnet seg erfaringer av alt han så og hørte. Uansett om det var i ørkenens forvirring eller i markedets mylder, var hans blikk festet livets og naturens grunnleggende kjensgjerninger. Ingenting unngikk hans oppmerksomhet. Tingenes ytre former var ikke nok for ham, han så etter deres dypere mening som var skjult for overfladiske blikk. Hans våkne stunder var ofte fylt med intens tenking. "Hvorfor følger natt etter dag? Hvordan kan årstidenes uendelige veksling finne sted? Hva betyr vind, skyer og regn for menneskene? Hvordan oppstår disse forskjellige naturfenomenene? Hvorfor beveger himmellegemene seg i nøye avgrensede baner?" Den tenksomme, unge lette etter svar på disse og andre spørsmål.

Det daglige livet som Muhammad (fred være med ham) så omkring seg ga også næring til mange tanker. Folk tilba idoler. De drakk mye og spilte om penger. De begravde sine døtre levende. De var grusomme mot sine slaver, og grove mot kvinnene. Og det verste av alt, de satte en ære i å være det! De prøvde å overgå hverandre med alle tenkelige midler, i dette vanvittige kappløpet, som ofte ledet til blodige stridigheter. Noen av disse feidene varte i flere generasjoner.

Forholdene i Arabia var elendige. Og i de omkringliggende landene var det ikke stort bedre. Den Hellige Profeten var misfornøyd med denne livsformen. Han deltok aldri i det tåpelige som skjedde rundt ham, slik han heller ikke deltok i idoltilbedelsen. Støyende forstyrrelser gikk han langt utenom, og var stille og tankefull. Han holdt seg langt borte fra fester og markeder, og med tiden tenkte han mer og mer på alt det vonde han så omkring seg. Muhammad (fred være med ham) søkte etter en måte å befri verden fra alt det onde.

Slaget ved Fudjar

Forskjellige arabiske stammer var konstant i krig med hverandre. Også Quraish-stammen deltok i en del av disse krigene som avbrutt av lange pauser, varte i fire år.

På det tidspunktet var Profeten en ung mann på 15 år. Han var nødt til å holde med sin stamme. Men han visste at stammen hans ikke kjempet for Allahs skyld, derfor deltok han ikke særlig aktivt i kampen. Han trakk ikke sitt sverd, men nøyde seg med å samle inn fiendens avskutte piler, og ga dem til stammens bueskytter. Selv skjøt han kun noen få piler. Dette slaget er siden blitt kjent som slaget ved Fudjar.

Sosialt arbeid

De uendelige kampene mellom stammene brakte lidelser til mange mennesker. De svake led naturligvis mest, og for dem var det ingen hjelp å finne. Noen år tidligere hadde noen barmhjertige mennesker opprettet en hjelpeorganisasjon som skulle bistå de svake i samfunnet, men denne organisasjonen led en tilbaketrukket tilværelse, og var reelt sett uten betydning. De sårede og de i nød fra slaget ved Fudjar kunne dermed ikke få noen hjelp.

Den Hellige Profeten følte seg dypt berørt av det. Han bestemte seg for å gjøre noe med saken. Derfor dro han da til Mekkas ledere og høvdinger, og pratet om saken med dem. Heldigvis var han i stand til å oppnå støtte hos en del av dem, og derfor gjenoppstod den velgjørende organisasjonen, og Den Hellige Profeten ble drivkraften i arbeidet. Med tiden falt mye av hans støtte bort, men Den Hellige profeten fortsatte arbeidet sitt ivrig.

Kaabaen gjenoppbygges

Kaabaen lå midt i en lav dal. Et år regnet det så mye at det ble en oversvømmelse som skylte Abrahams tempel bort.

Forskjellige stammer arbeidet sammen om å gjenoppbygge Kaabaen. Tempelet var nesten ferdig, kun den berømte sorte steinen manglet å bli satt på plass. Men en strid oppsto fordi hver enkel stamme ønsket å få denne æren. Det virket nå som om kun sverdet kunne fatte den riktige beslutningen. Ingen fredlig løsning syntes mulig.

Da var det en som fant en plan: "La saken hvile til i morgen" anbefalte han, "og den første som trår inn i Kaabaen i morgen tidlig skal beslutte hva som skal skje. Alle må da akseptere hans avgjørelse".

Denne ideen behaget alle. Menn fra forskjellige stammer løp til Kaabaen før soloppgang neste morgen, og alle prøvde å være den første som trådde inn i Allahs hus. Men alle ble skuffet, for en ung mann hadde allerede møtt opp der. Det var ingen andre enn Abu Talibs nevø. Den Hellige Profeten ble bedt om å fortelle hvilken avgjørelse han var kommet til. Han tok deretter et laken, bredte det ut på jorda, og la den sorte steinen i midten. Høvdingene ble nå kalt frem, og bedt om å løfte lakenet til dets rette høyde i fellesskap. Alle gjorde som det ble sagt, og steinen nådde den rette høyden, satte Profeten den personlig på plass. Denne løsningen ble alle tilfreds med.

Sannhetens ånd

Mekkas samfunnstopper var kjøpmenn og handelsreisende. Abu Talib skaffet seg også sin inntekt på denne måten, og det var derfor naturlig at Den Hellige Profeten ble dratt inn i handel. Men han var ikke som andre handelsmenn, siden han var ytterst ærlig og pålitelig. Han var vennlig i talen, rettferdig og åpen i sin handel. Han kom aldri med en falsk uttalelse, men var oppriktig og redelig. Alle som handlet med ham ble slått av den unge mannens store egenskaper.

Det var nesten utrolig at et menneske kunne være så oppriktig. En gang ba en kollega Profeten om å vente på et gatehjørne. Kollegaen lovte å være tilbake i løpet av noen minutter, men han glemte alt om sin avtale. I tre døgn sto Muhammad (fred være med ham) på gatehjørnet og ventet. På den fjerde dagen kom kollegaen tilfeldigvis forbi, og ble lamslått da han så sin venn der han sist hadde forlatt ham, og ble meget trist over sin glemsomhet. Men Den Hellige Profeten bemerket med et smil: "Ta det nå rolig. Jeg lovte å vente på deg til du kom tilbake, og som du ser har jeg holdt mitt ord". En annen gang solgte Profeten noen kameler. Da kunden hadde dratt, kom Profeten på at et av dyrene var lam på det ene beinet, og skyndte seg etter mannen. Han tok ham igjen raskt, ga ham pengene tilbake, og tok med seg kamelen hjem igjen. Slike ærlige handler var uhørte i datidens Arabia. Snart spredtes fortellingen vidt omkring, han ble elsket og respektert av alle for sin ærlighet og sitt vennlige vesen. Den Hellige Profeten ble kjent som "Al-Amin" og "As-Sadiq" (den ærlige, den sannferdige eller Sannhetens ånd).

Ekteskap

I Mekka levde det en rik enke ved navn Khadidja. Hun var edel og pen. Hun hadde vært gift to ganger, men begge hennes ektemenn var døde, og hadde etterlatt henne i gode kår. For sine midler deltok hun i handelen i de omkringliggende landene, og sendte ut agenter til mange byer og handelsplasser. Da hun hørte om Den Hellige Profetens ærlighet, vurderte hun å ansette ham som sin agent. Hun lot ham få beskjed om hva hun ønsket med et bud, og han innvilget også dette. Khadidja sendte straks den unge, pålitelige handelsmannen til Syria, tilsvarende sendte hun sin betrodde slave Majsarah med på turen. Reisen ble en stor suksess, og innbrakte Khadidja en større fortjeneste enn hun hadde håpet på. Majsarah omtalte den nye agenten i rosende uttrykk. Khadidja var dypt imponert over hans ærlighet og gode manerer. Så hun besluttet å gifte seg med ham.

Enda en gang lot hun Den Hellige Profeten få beskjed om sine planer. Mange rike menn i Mekka hadde forgjeves fridd til Khadidja. Hun hadde avvist å gifte seg med noen av dem, fordi hun regnet med at de åpenbart ville ha henne på grunn av hennes rikdommer. Men her var endelig en mann som Khadidja ønsket å gifte seg med. Hun visste av personlig erfaring at han ville verdsette hennes store egenskaper og ikke hennes velstand. Derfor sendte hun ekteskapstilbudet til ham. Den Hellige Profeten snakket om det med sin onkel og andre slektninger, som straks rådet Muhammad (fred være med ham) til å akseptere. Kort tid etter giftet Khadidja seg med Den Hellige Profeten. Hun var da 40 år, mens han var 25 år.


‹‹ Tilbake


Profeten

Livshistorien Profetens karakter Mer om Profeten
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2024