tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Kjøtt: «les bismillah og spis?»


Du er i ferd med å spise en kjøttburger. 
En bror ser deg og sier «bror! det er haram!».
En annen sier «nei, nei - les bismillah og spis». 
Hva sier egentlig Koranen og sunnah?

Mange i dag sier at det å resitere Allahs navn (tasmiyah) ikke er en forutsetning for at dyret skal være halal, men at det kun er en sunnah. Denne påstanden er feilaktig pga. ulike grunner:

Følgende er vers fra Koranen som viser viktigheten av å resitere Allahs navn (tasmiyah).

Allah sier i Koranen:

Spis ikke av slikt som Guds navn ikke er påkalt over. Dette er ugudelig adferd (fisq). (Surah al-An’am, 121)

Man spør deg hva som er lovlig mat. Si: «Tillatt for dere er alle gode ting. Og når dere har lært opp jakthunder, og fugler, slik Gud har lært dere, så spis det de bringer dere, og påkall Guds navn over det. (Surah al-Ma’idah, vers 4)

Og hvorfor skulle dere ikke spise av det som Guds navn er påkalt over? (Surah al-An’am, vers 119)

Og det er kveg som de ikke nevner Allahs navn over (ved slakting), et påfunn mot Ham. Snart vil Han stelle dem til ansvar for det de har funnet på. (Surah al-An’am, 138)

I tillegg til disse versene finnes det mange hadith som også har samme budskap.

Følgende er et utdrag fra en fatwa av Mufti Muhammad ibn Adam al-Kawthari:

(...)

En bør også huske at opprinnelig er alt halal inntil det motsatte er bevist (al-Asl fi al-Ashya al-Ibaha). Men med kjøtt er saken en helt annen; nemlig at det er ulovlig inntil det motsatte er bevist.

Beviset for dette prinsippet er en hadith med Adi ibn Hatim (må Allah være fornøyd med ham) hvor han sa til Allahs budbringer (Profeten):

O Allahs budbringer! Det hender til tider at når jeg sender avgårde jakthunden min så finner jeg den sammen med en annen hund. Jeg vet da ikke hvem av de to som felte dyret. Allahs budbringer (Allah velsigne ham og gi ham fred) sa: "Ikke spis (fra det felte dyret), for du har resitert Allahs navn på dyret ditt og ikke den andre". (Sahih al-Bukhari, nr. 5486)

Denne hadithen viser tydelig at når det er usikkerhet om dyret er halal, vil det være ulovlig å spise fra det. Dette signaliserer at kjøtt er opprinnelig ulovlig (hurmah) inntil det motsatte er bevist. Hadde det opprinnelig vært halal, ville ikke Allahs budbringer (Allah velsigne ham og gi ham fred) ha beordret Adi (må Allah være fornøyd med ham) om å avstå fra å spise av det.

Dette holder også som svar til de som påstår at organisasjoner som sertifiserer produkter som halal er ansvarlige; og derfor vil også eventuelle synder påfalle dem. Det er individets ansvar å undersøke påstander om halal-kjøtt før man spiser det.

Dersom man gjør det som er innenfor ens kapasitet (dvs. undersøker) så kan synden for å spise kjøttet være unngått, men man vil fremdeles være lidende av effekten av å spise haram.
Denne effekten, som fortalt tidligere, vil ha påvirkning på ens bønn, dua og livet generelt.

Må Allah, den opphøyde, veilede oss til den rette veien og holde oss langt unna ulovlig og usikker mat, Ameen.

Og Allah vet best

Mufti Muhammad ibn Adam al-Kawthari

 


 

Hvilke generelle prinsipper gjelder for halal kjøtt? Kan vi stole på en annens ord om hvorvidt kjøttet er halal?

Les utfyllende svar på SunniPath


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2023