tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Hvordan opprette testamente og hvorfor?


For å sikre at ens eiendeler blir distribuert etter islamsk lovgivning (shari'a), er det uten tvil veldig viktig at man oppretter testamente, spesielt i ikke-muslimske land.

Sayyiduna Abd Allah ibn Umar (må Allah være fornøyd med dem begge) beretter at Allahs budbringer sa: "Det er ikke passende for en muslim som har noe å testamentere bort, å bli værende for to dager uten å skrive et testamente og ha den klar hos seg."

Det betyr dermed ikke at man skal fordele ens formue mellom de ulike arvingene mens man fremdeles lever, men istedet må man i testamentet stille som en betingelse at "ved min bortgang vil min testamentsfullbyrder distribuere min formue etter sunni-islamsk lovgivning". Man kan også nevne at dette vil bli avgjort av en muslimsk lærd eller mufti som blir kontaktet og utnevnt av testamentsfullbyrderen.

Årsaken bak dette er at arvefordelingen har blitt avgjort og tildelt i Koranen av Allah Den Opphøyde. Arvefordelingen varierer etter hvem som fremdeles lever ved ens bortgang. 
Bortgang mens ens foreldre fremdeles lever vil være anderledes enn når ens foreldre har gått bort. Forskjellen vil innebære at arvefordelingen vil variere i begge tilfellene.

Man kan derfor ikke, mens man fremdeles lever, nøyaktig avgjøre hvor mange arvedeler som vil bli tildelt hvert enkelt individ; ettersom man ikke er klar over hvem som fremdeles vil være i live ved ens bortgang. Bortgang av bare én person kan gi store utslag for tildeling og utdeling.

Når man oppretter et testamente, vil man under normale omstendigheter sette som betingelse at følgende punkter blir oppfylt:

  1. Betaling av utgifter til begravelsen.
  2. Nedbetaling av all gjeld.
  3. Betaling til eventuelle "eksterne" mottakere som er blitt tilgodesett i testametet (wasiyya), inklusive alle religiøse forpliktelser, slik som ubetalt Zakat, Fidya etc. [Med "eksterne" mottakere menes personer som ikke arver automatisk i sunni-islamsk lovgivning.]
    Dette kan kun tas fra 1/3 del av ens formue.
  4. Distribusjon av de resterende eiendelene og formuen mellom arvingene i henhold til sunni-islamsk lovgivning og i samråd med en kvalifisert lærd eller Mufti.

I lys av det ovennevnte blir det tydelig at ens formue vil bli fordelt på tidspunktet for ens bortgang og ikke før det. Man må imidlertid opprette et testamente som fastsetter at hans/hennes formue og eiendeler blir fordelt i henhold til islamsk lovgivning.

(...)

Og Allah vet best

Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa
Leicester, UK


Relevante nettsteder:
www.testamente.no 
www.arveoppgjor.no


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2023