tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Tegnene før Dommedag


De spør deg om timen, om når den skal inntreffe. Si: 'Kunnskap om dette beror hos Herren alene. Han alene lar den inntreffe i sin tid. Tungt hviler den over himmel og jord. Plutselig vil den komme over dere!' De spør deg som om du skulle være underrettet om den. Si: 'Kunnskap om dette beror hos Allah alene, men folk flest vet ikke dette.' [7:187]

Jeg har flere ganger sett påstander om at det 14. århundret er det siste før Dommedag. Dette stemmer for det første ikke pga flere ayat i Koranen og er heller ikke logisk korrekt, siden vi allerede er i det femtende århundret per islamsk tidsregning.

Vi vet derimot om tegnene som skal vise seg før Dommedag.

De små tegnene
De små tegnene er de som skal komme til syne først. De vil dukke opp fra tiden til fødselen til Muhammad (saws) til de store tegnene begynner. De vil ikke være globale, slik som de store tegnene. I underkant av 100 små tegn er kjent gjennom ahadtih. Jeg nevner noen få av dem: 

 1. Barn vil bestemme over foreldrene
 2. Barføtte gjetere vil konkurrere om å bygge høye bygninger
 3. Mangel på kunnskap vil være vidspredt
 4. Zina vil være vanlig
 5. Drikking av vin vil være vanlig
 6. Det vil bli flere kvinner enn menn til det er 50 kvinner for hver mann
 7. Det vil være mye mord
 8. Lederne skal være undertrykkerne
 9. Folk skal slutte tro på Allahs tidløse kunnskap [qadr], og begynne å tro på stjernene
 10. 'Amanah skal bli en måte å tjene penger på
 11. Folk skal gi sadaqah motvillig
 12. Sang og musikk vil bli vanlig
 13. Muslimene skal dele seg i 73 sekter
 14. Selvmord og dødsønsker skal bli vanlige
 15. Tiden vil gå fort
 16. Falske profeter skal dukke opp

De fleste av disse er allerede kommet til syne.

De store tegnene

(...) Allahs sendebud (saws) sa: "Den [Dommedag] vil ikke komme før dere ser ti tegn før den, og nevnte brisen, Dajjal, beistet, at sola står opp fra vest, nedstigningen til 'Isa ibn Maryam (as), Gog og Magog, og jordskred i tre steder, en i øst, en i vest og en i Arabia, som vil bli fulgt av en brann fra Yemen som vil drive folk til deres samlingssted. [Sahih Muslim 6931]

 1. Imam al-Mahdi skal dukke opp
 2. Al-Dajjal vil dukke opp
 3. 'Isa (as) skal komme ned fra himmelen
 4. Ya'juj og Ma'juj stammene skal tre frem
 5. Store jordskjelv vil forekomme - en i øst, en i vest og en i Arabia
 6. En bris skal blåse på hele jorda som vil ta livet av alle troende
 7. Sola vil stå opp fra vest
 8. Dyret fra Jorda skal merke folk som muslim eller kafir
 9. Det skal være en stor brann i Yemen

Ingen av disse har forekommet enda.

Når disse større tegnene dukker opp, vil det ikke lenger være mulig å angre og bli muslim. De som lever på jorda da skal bli stemplet som muslimer eller kuffar av dyret fra Jorda.

Den dag da noen av Herrens tegn inntreffer, da nytter det ingen å tro som ikke har trodd før, eller ikke har gjort noe godt i sin tro. [6:158]

Tegn følgende hverandre slik som perler av et halskjede den ene etter den andre når dens snor er kuttet. [Sunan Tirmidhi 1447]


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2021