tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Helvete


Hva ham angår, som får sin regnskapsbok i venstre hånd, han vil si: «Å, hadde jeg bare ikke fått min regnskapsbok! Hadde jeg bare ikke visst hvordan mitt regnskap står! Hadde det bare vært slutten! Min rikdom hjelper meg ikke, min makt er borte fra meg.» «Ta ham, og legg ham i lenker og stek ham så i helvete! Legg ham så i en sytti alens kjede! Han trodde ikke på Allah, den Veldige! Han talte ikke for å gi den fattige mat. Så i dag har han ingen god venn her, og ingen mat, unntatt kloakk, som bare synderne tar inn.» [69:25-37]

 

Dere som tror, pass dere selv og deres familier for Ilden, hvis brensel er mennesker og steiner! Strenge og harde engler forestår dem som ikke er ulydige mot Allah i det Han befaler dem, og gjør det de er pålagt. [66:6]

 

Foran ham er helvete, med sårveske å drikke, i små slurker, nesten uten å greie å svelge det. Døden er over ham fra alle kanter, men han kan ikke dø. Foran ham ligger en hard straff. [14:16-17]

 

Sannelig, helvete ligger på lur, et hjem for de oppsetsige. Der skal de bli gjennom tider, og der smaker de ingen forfriskende kjølighet og intet å drikke, unntatt kokende vann og kloakk, som en passende belønning. [78:24-26]

 

Så forman, der formaning nytter! Den som frykter, vil vise ettertanke, men den usle vil unngå den, han som skal havne i den store Ild, og der kan han verken dø eller leve. [87:9-13]

 

De som holder skriften for løgn og det Vi har sendt Våre sendebud med, skal snart få å vite! Når de får lenker og kjeder om halsen, og de slepes inn i kokende vann, og så styrtes i Ilden. Så blir det sagt til dem: «Hvor er nå deres medguder?» [40:70-73]

 

Hos oss finnes lenker, og helvetes ild, kvelende føde, og smertelig straff, på den dag da jord og fjell rystes, da fjellene blir som løs sand. [73:12-14]

 

«Gå hen til det dere holdt for løgn! Gå hen til den trefoldige skygge, som ikke svaler eller hjelper mot flammen, som kaster gnister store som vedkubber, som gule kameler.» [77:29-33]

 

Helvetestreet Zaqqum er synderens mat, som flytende metall vil det koke i maven som kokende vann koker! «Ta ham, og slep ham inn midt i helvete, og pøs over hans hode det kokende vannets straff! Bare smak! Du var jo så mektig og høyt i ære! Dette er det dere tvilte på.» [44:43-50]

 

De som er vantro får tilskåret klær av ild, og det tømmes kokende vann over hodet på dem, slik at alt som finnes i deres indre, og deres hud, smelter. Og det venter dem klubber av jern! Hver gang de i sin nød vil komme seg ut derfra, drives de tilbake: «Smak nå helvetesbrannens straff!» [22:19-22]

 

Men nei, det er en luende ild, som tar hele huden av hodet, som kaller på den som snudde ryggen og vendte seg bort, som samlet og la i lader. [70:15-18]

 

De som fornekter Vårt ord, vil Vi la møte Ilden. Hver gang deres hud er avbrent, vil Vi bytte den og gi dem en ny, så de kan få føle straffen. Allah er mektig, vis. [4:56]

 

På den dag sier Vi til helvete: «Er du fullpakket?» Og det svarer: «Finnes det enda flere?» [50:30]

 

Den dag når de slepes hodekulls inn i Ilden: «Smak nå berøringen med Ilden!» [54:48]

 

På denne dag vil du se synderne bundet sammen i lenker, i kjortler av tjære, med ansiktene dekket av ild, slik at Allah kan belønne enhver etter fortjeneste. Sannelig, Allah er rask i avregningen! [14:49-51]

 

Når Ilden ser dem i det fjerne, vil de høre et raseriutbrudd og brøl fra den. Og når de sammenlenkede kastes i et trangt rom i den, så roper de på tilintetgjørelse. «Rop ikke i dag på en tilintetgjørelse, men rop på mange!» [25:12-14]

 

Helvete skal bli møtested for dem alle. Det har syv porter, og hver port er tildelt en del av dem. [15:43-44]


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2021