tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Islams kilder


Jeg har etterlatt blant dere to ting, som dere aldri skal fare vill hvis dere holder fast på; Allahs bok og Hans profets sunnah. [Muwatta Malik 46.1.3]

Dere som tror, adlyd Allah og adlyd Sendebudet, og dem som har autoritet blant dere. Så hvis dere strides om noe, referer det til Allah og Sendebudet, såfremt dere tror på Allah og den siste dag. Dette er det beste og den passende løsningen til slutt. [4:59]

Allah sa: "Så hvis dere strides om noe, referer det til Allah og Sendebudet)."

Mujahid og flere andre blant Salaf sa at ayahen betyr "(referer) til Allahs bok and Hans sendebud sin Sunnah." Dette er en ordre fra Allah om at hva enn de er uenige om, enten store eller små områder i religionen, kreves det av dem at de referer til Koranen og Sunnah for dommen angående disse uenighetene. [Tafsir ibn Kathir, egen oversettelse]

"Dere som tror, adlyd Allah og adlyd Sendebudet, og dem som har autoritet blant dere", altså keisere, når de beordrer dere til å adlyde Allah og Hans sendebud. "Så hvis dere strides", eller er uenige, "om noe, referer det til Allah", altså til Hans bok, "og Sendebudet", mens han er live, og deretter til hans sunnah; med andre ord: undersøk disse uenighetene med henblikk til disse to, "såfremt dere tror på Allah og den siste dag. Dette", altså å referere til disse to, "er det beste", for dere enn å krangle eller personlige utsagn, "og den passende løsningen til slutt." [Tafsir al Jalalayn, egen oversettelse]

Med andre ord skal man bevisføre sin mening om noe i religionen utifra Koranen og Sunnah, og ens personlige meninger har ikke noe å si.

Ofte har man kun "hørt fra andre" uten at det har noe basis i Islam. F.eks. tror noen at man ikke kan ha ryggen vendt til Koranen, mens andre tror de må brette hjørnet på bønneteppet for å unngå at Satan skal komme og be på det. Dette har ingen basis i Islam, og er kun overtro.

Buraydah ibn al-Hasib fortalte at Profeten (saws) sa: "Dommere er av tre typer, hvorav en vil være i Paradis og to i Ilden. Den som vil gå til Paradis er en mann som vet hva som er rett og dømmer tilsvarende. Men en mann som vet hva som er rett og dømmer tyrannisk, han vil være i Ilden, og en mann som dømmer mellom folk uten kunnskap, han vil være i Ilden." [Sunan Abi Dawud 3566]

Det er også viktig å få med seg at det ikke er slik at hvem som helst kan lese disse kildene, og forstå absolutt alt i dem. Vi som ikke er lærde vet ofte ikke om omstendighetene og situasjonen rundt en hadith eller et vers fra Koranen. Hvem som helst kan derfor ikke forstå alt ved Islams kilder. Tolkning av disse kildene krever full forståelse for alle aspekter rundt dem, og dype kunnskaper i vesentlige prinsipper og hva andre lærde har ment. Denne tolkningen kalles ijtihad. Dette har allerede blitt gjort av de som er i stand til det, og har resultert i fire lovskoler. Lovskolene er forståelser [fiqh] av shariah. Den de av sunniene i Pakistan, Tyrkia, Iran, India og Kina, samt en del i Syria følger, er hanafi fiqh. I Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Yemen og Egypt følges hovedsaklig shafi'i fiqh. Nord-Afrika følger som regel maliki fiqh. I midtøsten finner man mange som følger hanbali fiqh. Å følge en lovskole er å følge gyldig ijtihad av Koranen og Sunnah. Dette kommer frem i artiklene om madhhab og ijtihad. 


Kilder:

http://www.livingislam.org/ps6-8_e.html
http://www.islamonline.net/english/Contemporary/2005/06/Article01.shtml


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2024