tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Prøvelser og sykdom


Et helhetlig perspektiv

Før vi diskuterer dette temaet, må vi innse at dette livet i seg selv er en test. Og testen består av både vanskeligheter og fredlige tider.

Deres rikdom og deres barn er bare en prøvelse. Men hos Allah finnes stor lønn. [64:5]

Vi skal sannelig teste dere med noe frykt og hunger, tap av eiendom, liv og avlinger. Men bring de tålmodige det gledelige budskap som, når de rammes av vanskeligheten, sier «Vi tilhører sannelig Allah, og til Ham skal vi sannelig vende tilbake.» [2:155-156]

Disse tålmodige som nevnes i Surat al-Baqarah i Koranen, sier det ikke kun med tunga. De mener det og er overbevist om det i dypene av sine hjerter. I dag er det dessverre mange som sier mange av de islamske du'a og uttrykkene fra sunnah uten å forstå hva de betyr. Enhver går gjennom en eller annen vanskelighet eller smerte iløpet av sitt liv. Selv om vi skulle komme over en person som ser ut til å være spart for vanskeligheter, vil samtlige ha en eller annen form for vanskeligheter som de opplever, enten det er i privatlivet, økonomien, jobben, utdannelsen, eller noe annet.

Så, sannelig følger det medgang med motgangen. Sannelig følger det medgang med motgangen. [94:5-6]

Noe vi bør merke oss her, er at det står nevnt al-'usr (motgangen) i bestemt form begge gangene, og yusra (medgang) står i ubestemt form. Når noe repeteres og står i bestemt form begge gangene, betyr det at det viser til det samme spesifikke tilfellet av noe. Men hvis det repeteres i ubestemt form, betyr det at det er ment tingen i en annen form. Dette innebærer at med én motgang, følger flere løsninger og medgang. Det nevnes også i Tafsir Qurtubi at profeten (saws) sa angående disse ayat, at én vanskelighet overvinner ikke to løsninger.

Salat al-Hajah og tawakkul

Under følger hadithen som beskriver metoden for Salat al-Hajah, bønnen for behov.

Abullah ibn Abi Awfa (ra) forteller at Allahs sendebud (saws) sa: "Den som har et behov fra Allah eller fra et av Adams barn, la ham gjøre wudu' grundig og la ham be to rakat. Etter det, la ham lovprise Allah og sende fred og velsignelser til profeten (saws). Etter det, la ham si:

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ
.سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين
.أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّإِثْمٍ
.لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ


La ilaha illa Allah ul Halim ul Karim.
Subhana Allahi Rabbil 'arsh il 'adhim.

Alhamdulillahi Rabbil 'alamin.
Asaluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratik, wal ghanimata min kulli birrin-wa assalamata min kulli ithm. La tada'li dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farrajtah. Wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaytaha, ya Arhamar-Rahimin.

Det er ingen guddom utenom Allah, den Tålmodige, den Gavmilde.
Lovet være Allah, Herren over Tronen, den Overveldende.

All lovprisning tilhører Herren over alle verdener.
Jeg spør Deg om det som leder til Din velsignelse, og det som leder til Din tilgivelse, økning av alt godt, og frihet fra alle synder.
Ikke la det være igjen en synd fra meg som Du ikke tilgir, og ingen bekymring uten at Du fjerner den, og ingen behov uten at Du oppfyller den, Du som er mest Barmhjertig av de barmhjertige." [Sunan Tirmidhi]

Ofte pleier vi å tenke på alt annet enn Allah når vi har et behov. Det er opp til Allah å helbrede oss fra alle sykdommer og frigjøre oss fra alle vanskeligheter som rammer oss. Å vende seg til Allah betyr ikke at man skal slutte å ta de nødvendige tiltakene heller. Man skal ikke forvente at det vil falle mat gjennom taket på huset sitt heller, men man må ta de nødvendige tiltakene, om det er å lete etter en jobb eller å ta medisiner. Disse midlene, kalles asbab (entall: sabab), og Allah er den som skaper disse midlene. Defor bør vår lit være hos Allah, dette er en følge av det som kalles tawakkul. Før i tiden pleide muslimske leger å skrive noe på toppen av resepter. De skrev det rett under basmala: og det de skrev var «Huwa ash-Shafi'i», som betyr "Han er Helbrederen". Det er nemlig Allah som skaper helbredelsen, ikke medisinen i seg selv. "Å ta slike tiltak, i tråd med hvordan Allah normalt behandler verden [sunnat Allah], er ikke i strid med å sette sin lit hos Allah [tawakkul]" slik imam al-Ghazali skrev i sin Ihya 'ulum al-Din.

Velsignelse eller straff?

Det er fortalt av Abu Sa'id Al-Khudri og Abu Huraira (ra) at Profeten (saws) sa: "Ingen tretthet, eller sykdom, eller sorg, eller tristhet eller skade eller nød rammer en muslim, selv om det skulle være et stikk han får fra en torne, uten at Allah fjerner noen av hans synder for det." [Sahih al-Bukhari 7/545]

Hadithen viser at vi får kompensasjon for våre prøvelser, dersom vi består dem slik vi skal med sabr uten å fortvile.

Abu Burda (ra) sa: "Jeg hørte Abu Musa (ra) flere ganger si at Allahs sendebud (saws) sa: 'Når en slave blir syk eller reiser, vil han få belønningen tilsvarende det han pleide å gjøre hjemme og i god helse.'" [Sahih al-Bukhari 4/239]

Vi vil altså ikke miste belønning dersom vi ikke får gjort våre regelmessige gode handlinger på grunn av sykdom.

Det er fortalt av Ibn 'Abbas (ra) at Allahs Sendebud (saws) gikk til en syk mann for å besøke ham, og sa til ham: "Ikke bekymre deg, inshaAllah vil dette være en renselse [av dine synder]." Mannen sa: "Nei, det er ikke annet enn en feber som koker i en gammel mann og vil lede ham til gravene." Til det svarte profeten (saws): "Ja, da blir det slik." [Sahih al-Bukhari 7/566]

Totalt sett ser vi at vanskeligheter vi opplever absolutt ikke trenger å være noen straff fra Allah. Har vi rett innstilling er det inshaAllah en renselse for synder. Dersom vi selv fortviler blir det en straff.

Testen i medgang

Enhver sjel må smake døden. Og Vi tester dere med ondt og godt som prøvelser, og så bringes dere tilbake til Oss. [21:35]

Til slutt må vi heller ikke glemme at selv om vi ofte anser vanskeligheter som prøvelser, er også våre velsignelser prøvelser for oss, for vi må vise takknemlighet for dem. At vi ikke rammes av vanskeligheter er også en prøvelse, der det kreves shukr istedenfor sabr.

Og Herren deres er Den som driver skipet i havet for dere så dere kan søke fra Hans nåde. Han er sannelig Nåderik overfor dere. Når nøden når dere på havet, er de borte, de dere påkaller utenom Ham. Men når Han redder dere trygt tilbake til land, vender dere dere bort. Og mennesket er utakknemlig. [17:66-67]

Så husk Meg, og Jeg vil huske dere. Og vis Meg takknemlighet, og vær ikke vantro. Dere som tror, søk hjelp i tålmod og bønn. Allah er med de tålmodige. [2:152-153]


Kilder:

The Prayer of Need
Overcoming Trials, Tribulations & Examinations


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2021