tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Tro og handlinger - Iman wa a`mal


Den som fornekter troen, hans gjerninger er intet verdt. I det hinsidige liv er han blant taperne. [5:5]

Men de som er vantro, undergang over dem. Allah lar deres gjerninger løpe ut i intet. Dette fordi de viste motvilje mot det som Allah åpenbarte, og så gjør Han deres gjerninger fåfengte. [47:8-9]

Slik forholder det seg med dem som fornekter Herren. Deres gjerninger er som aske for vinden en stormfull dag. De oppnår intet ved det de har prestert. Dette er villfarelse, langt fremskreden. [14:18]

Men de vantro, deres gjerninger er som en luftspeiling over sletten, som den tørstende tror er vann, til han når dit og intet finner. Men han finner Allah ved sin side, og Han gjør opp hans regning. Og Allah er rask i avregningen. Eller de er som mørket i havets dyp, dekket av en bølge, og atter en bølge, og så skyene, mørke på mørke. Om noen strekker frem hånden, kan han nesten ikke se den. Den Allah ikke gir lys, han har intet lys. [24:39-40]

Utifra disse klare ordene og lignelsene forstår vi at handlinger uten tro ikke er verdt noe.

Og den som har gjort et atoms vekt av godt, skal se det. Og den som har gjort et atoms vekt av ondt, skal se det. [99:7-8]

Det er fortalt av Abu Sa'id al-Khudri (ra) at Allahs sendebud (saws) sa: "(De permanente) beboerne i Ilden er de som er dømt til den og de vil sannelig verken dø eller leve i den (20:74). Men de som Ilden vil ramme (midlertidig) pga deres synder - eller feil - Han vil få dem til å dø til de blir til kull. Så vil de bli gitt forbønn og vil bli brakt i grupper spredt på elvene i Paradis, og det vil bli sagt: Beboere av Paradis, hell vann over dem, og de vil vokse frem som frø vokser i slam bært av floden." [Sahih Muslim 357]

Nu'man bin Bashir (ra) fortalte at Allahs sendebud (saws) sa: "Sannelig, den minste lidelsen for Ildens beboere vil være for ham som har to sko og to snører av ild (på føttene sine), og med disse vil hjernen hans koke som et kokende kar. Og han vil tro at han ikke vil se noen i en mer alvorlig lidelse enn ham selv, mens han vil være i den minste lidelsen." [Sahih Muslim 415]

Under følger et sitat fra imam al Tahawi som gir en sammenfattende konklusjon for hvordan de ovenfor siterte kildene skal tolkes.

De av Ummah'en til Muhammad, måtte Allah velsigne ham og gi ham fred, som har begått store synder [kabair] vil være i Ilden, men ikke evig, gitt at de dør og møter Allah som troende på Hans Enhet selv om de ikke har angret. De er i Allahs vilje og dom. Hvis Han vil, tilgir Han dem og unnskylder dem av Sin generøsitet, som den Mektige og Majestetiske har nevnt i Sin bok:

Men Han tilgir den Han vil alt mindre enn det (shirk) [4:116]

og hvis Han vil, straffer Han dem i Ilden av Sin rettferdighet og bringer dem ut av den av sin Nåde, og for forbønnen fra de som var lydige, og sender til Paradis. Dette er fordi Allah er Beskytteren til de som anerkjenner Ham, og behandler dem ikke lik de som fornekter Ham og har mistet Hans rettledelse og ikke har tjent Hans beskyttelse.

Ya Allah, Du er beskytteren av Islam og dens følgere; gjør oss standhaftige i Islam til dagen vi møter Deg. [Pkt. 68 i 'Aqidah Tahawiyyah, egen oversettelse]

 Vi ser at tro uten handlinger kan føre til straff i helvete for å gjøre opp for sine synder, og at en uten shirk vil havne i Paradis til slutt, men selv ikke ett sekund er til å holde ut der.

Og de som tror og handler godt, disse er paradisets folk. De skal være der for evig. [2:82]

Ved tiden! Mennesket er sannelig i tap, unntatt de som tror og handler godt og oppfordrer hverandre sannheten og oppfordrer hverandre tålmodighet. [surah 103]

 


 

Kilder:

http://www.livingislam.org/n/bge_e.html
http://www.sunnahonline.com/ilm/unseen/0003.htm
http://masud.co.uk/ISLAM/misc/tahawi.htm


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2021