tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Shariahs fem grener


Shariah [Islams forskrifter] kan deles i fem deler:

  • 'Aqidah - troen
  • 'Ibadah - tilbedelse
  • Mu'amalah - økonomi
  • Akhlaq - oppførsel
  • Mu'asharah - samfunn

I dag har mange amputert Islam til å være kun aqidah og ibadah. Å tro på Allah, profeter og Koranen, og å be på fredager. Dette tror de er Islam. Vi skal inshaAllah sitere eksempler som viser at vi må følge samtlige av shariahs aspekter.

Den som fornekter troen, hans gjerninger er intet verdt. I det hinsidige liv er han blant taperne. [5:5]

Dette verset er nok til å vise betydningen av å tro og gjøre gjerninger for Allahs skyld.

(...) Sannelig, bønnen påhviler de troende som en forskrift med angitte tider. [4:104]

For viktigheten av salah i tide, vennligst se egen artikkel. Ibadat er de handlingene som kun er gudsdyrkelse. Noen eks. er bønn, faste, hajj, osv. Selv om det er handlinger som er hovedsaklig ibadat, har det også andre fordeler. Det er også slik at andre handlinger som ellers er tillatt kan medføre belønning hvis man har rett intensjon.

(...) så nevnte Allahs sendebud (saws) en person som reiser langt, med pjuskete hår og dekket av støv. Han løfter sine hender mot skyene og sier "min Herre, min Herre" mens hans mat er haram, hans drikke er haram, hans klær er haram og hans næring er haram. Hvordan kan vel da hans dua bli akseptert? [Sahih Muslim 2214]

Hans mat, drikke og klær var haram på den måten at det ikke var tilegnet på en tillatt måte. Noen tjener penger fra en haram inntektskilde [f.eks. fra penger vunnet i lotto]. Selv om man skulle kjøpe et helt vanlig brød for disse pengene, ville det brødet vært haram for en å spise, selv om brødet i seg selv kanskje er halal. Andre saker vi bør være oppmerksomme på er renter, forsikringer, osv. Økonomi er en viktig del av Islam. Det er en av grunnene til at Allah har informert oss om de små detaljene om arverett i Koranen. Dessuten handler det lengste verset i hele Koranen om nettopp økonomiske relasjoner.

Abdullah bin 'Amr (ra) sa at profeten (saws) sa: "Den beste av dere er den som har best manerer og karakter." [Sahih al-Bukhari 4/759]

Dette alene viser viktigheten av akhlaq.

Dere som tror, unngå mye mistanke. Noen mistanker er synd. Spionér ikke, og baktal ikke hverandre. Ville vel noen av dere like å spise kjøttet av sin døde bror? Dere ville avsky det! Så frykt Allah! Allah er Tilgivende, Nåderik. [49:12]

Dette er et vers angående akhlaq mange av oss trenger å bli minnet om. 

Abu Huraira (ra) rapporterte at Allahs sendebud (saws) sa: "Den som spiser av denne planten (hvitløk) bør ikke nærme seg vår moské og skade oss med lukten av hvitløk." [Sahih Muslim 1144]

Dette viser et eksempel på regler knyttet til mu'asharah som mange ikke vet om. Det er også sunnah å bruke miswak før man ber.

Lærde i hanafi fiqh bruker et læreverk kjent som al-Hidayah. Dette er delt i fire deler, hvor det første handler om 'aqidah og 'ibadah, mens de tre andre handler om nikah, zakah, mu'amalat, arv, osv. I praksis glemmer mange kanskje 75% av sharia. Man kan ikke tro at den beste muslimen er den som gjør dhahir [åpenbar] ibadah, man bør ikke glemme batin [skjult] ibadah, som man finner i andre handlinger.

Hold dere unna synden, den åpenbare og den skjulte. Den som tjener seg synd, får lønn for det han har tjent. [6:120]

Allah beordrer oss å ikke bare holde "være gode mot hverandre" og heller ikke bare "tro og be". Vi må gjøre begge deler. I dag er tendensen at mange velger det ene radikale synet og noen det andre.

Konklusjon
De siterte kildene bør holde for å vise hvor feil det er å ha en holdning om at Islam kun består av troen og tilbedelse. Holdningen om at det ikke er så viktig om du vasker føttene eller ber i tide, så lenge du har gode manerer og er hyggelig, er også langt ifra optimal. Dette har blitt dratt så langt at folk til og med sier at "hijab er noe som skal være i hjertet". Da er mitt svar: "Allah krever ikke at skjegget mitt skal være i hjertet mitt, Han krever at det skal være på haken min. På samme måte krever Han at hijab skal dekke en kvinnes awrah, ikke hennes hjerte." Grunnen til dette er at Allah krever samtlige detaljer fra oss:

Dere som tror, tre inn i Islam fullstendig (...) [2:208]

Også i hadith finner vi at profeten (saws) var nøye på at sahaba (ra) oppfylte det som krevdes fra dem. Hvis det hadde handlet kun om hvilken intensjon vi hadde hatt bak handlingene, og hvordan vi utførte handlingene hadde vært irrelevant, hadde ikke han vært så nøye på f.eks. hvordan de gjorde wudu':

'Abdullah ibn 'Amr (ra) fortalte: "Vi kom tilbake fra Makkah til Madina med Allahs sendebud (saws), og da vi kom til et vann på veien, var noen i hastverk ved tiden for 'asr og gjorde wudu' raskt. Og da vi nådde dem, var hælene deres tørre, ikke noe vann hadde rørt dem. Profeten (saws) sa: 'Ve over hæler pga helvetesilden. Gjør deres wudu' grundig.'" [Sahih Muslim 468]

Dette er et klart og tydelig praktisk eksempel på at vi ikke skal neglisjere ting bare fordi ønsket om å være en god person er til stede. Allah er sannelig Den tilgivende, men Han er også Streng i straffen.

Alt dette betyr at vi må ha Islam som vår rettesnor i alt vi gjør, og ikke bare begrense Islam til å være i moskeene, og holde det i bur der. Islam er mer enn å pelle pepperonien av Grandiosaen, ikke drikke alkohol og å be. Vi må ikke bare henge oss opp i det formelle. Forøvrig er det heller ikke slik media til tider har fremstilt det: at sharia betyr å kappe henda av tyver og steine folk. Straffene satt av sharia er en liten og komplisert del, for det er flere forutsetninger som må være oppfylt før en kan praktisere dem.

 


 

Kilder:

http://www.as-sidq.org/mwi5b.html
http://www.khanqah.com/khanqah/articles/aa_muasharat.htm
http://www.edars.com/dars/MMAK-Importance_Of_Learning_Sacred_Knowledge.rm
http://www.edars.com/dars/MMAK-ENTERISLAM-02-Monetary_Dealings_(Mu-amalat).rm
http://www.edars.com/dars/MMAK-ENTERISLAM-03-Manner_and_Character_(Akhlaq).rm


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2024