tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Alkohol i smakstilsetninger


De fleste matvarer idag blir tilsatt noen form for smakstilsetninger, måtte det være naturlig, kunstig eller en blanding av disse. En stor del av disse tilsetningene inneholder alkohol, som brukes som løsningsmiddel for selve smakstilsetningen. Mengden av alkohol i det endelige produktet kan variere, men er som regel rundt 1% eller mindre, da alkoholen fordamper under produksjon. Matvarer som drikker og iskremer kan inneholde mer, ettersom fordamping ikke inngår i produksjonsprosessen. Men disse mengdene er likevel ikke store nok til de er påkrevd å oppgis på forpakningen. 

Samtidens fatwa (deriblant fatwaene til ærverdige Mufti Yusuf Sacha fra UK og Mufti Ashraf Utmani fra Pakistan) er at syntetiske alkoholer (og alkhol som ikke er utvunnet fra dadler og druer) er ren (tahir), og kan anvendes både i mat og andre produkter dersom disse kriteriene oppfylles:

  1. den benyttes ikke som et berusende middel
  2. den anvendes ikke slik berusende midler gjør (for nytelse, uavhengig av mengde)
  3. den benyttes ikke i et berusende omfang
  4. den benyttes ikke formålsløst (lahw)

Med tillatelse fra Shaykh Faraz Rabbani

Denne fatwaen gjelder kun for smakstilsetninger som inneholder noe alkohol, og ikke når alkohol er tilsatt som en ingrediens i et produkt. I så tilfelle, uavhengig av hvilken kilde alkoholen er fremstilt av, så vil det ikke være tillatt.

De lærde baserer denne kjennelsen på ahaadith som definerer kun alkohol fra dadler og druer som khamr (berusende midler som er eksplisitt nevnt i Koranen), og det følger dermed av denne definisjonen at alkohol som er utvunnet fra andre kilder enn disse er rene (tahir).
Khamr er fra følgende to tresorter; daddelpalmer og drueranker [Muslim].

Eksempel:
Dersom et produkt, f.eks iskrem, inneholder smakstilsetningen vanillin, og løsningsmiddelet brukt i fremstillingsprosessen er alkohol, må man sjekke med produsenten av iskremen om alkoholen som er brukt er utvunnet fra dadler eller druer (khamr). I så tilfelle vil det ikke være tillatt å spise isen. Om alkoholen er fra andre kilder, vil det være tillatt.


Kilde: http://www.gmwa.org.uk/foodguide2/index.php?page=viewquestion&id=200


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2024