tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Hvordan kan vi ha en fri vilje hvis Allah vet og skaper alt?


Spørsmål

Hvordan kan vi ha en fri vilje hvis Allah vet alt og skaper alt?
Allah vet alt om hva hver eneste skapning vil gjøre allerede før Han skaper. Men hvor er da den frie viljen? Og hvis Han har skapt alle ting, hva velger vi selv?

Og hvordan kan vi da stilles til ansvar for det hvis Allah uansett skaper det? For hvis han skaper alt, så blir vi jo på en måte tvunget til å gjøre som vi gjør?

Det er rett og slett forvirrende å prøve å forstå det.


 

Svar

Assalamu Alaykum Warahmatullah,

 

Allah sier i Koranen:
”Og Han [Allah] vet alle ting.” (Baqara 2:29)
”Det er ingen gud utenom Ham [Allah], Skaperen av alt.” (al-An’am 6:102)
”Allah har skapt dere og det dere gjør.” (Safat 37:96)

Altså, at Allah vet og skaper alt, men hvis det er slik hvordan kan det da la seg gjøre at vi også har en fri vilje?
Kan Allah virkelig stille oss til ansvar hvis Han uansett skaper alle ting?

Spørsmål som disse ”plager” mange. Men svaret på det må finnes ved å skape klarhet om at det ikke er noen motsetning mellom å ha en fri vilje, og at Allah vet og skaper alt. Og hvis det ikke er noen motsetning mellom det, kan man også godt stilles til ansvar for det man gjør.

Det man først og fremst må slå fast er:

 • At man har en fri vilje betyr ikke at andre ikke kan vite hva man vil velge.
  Hvis man ønsker seg en ny PC, og får 10.000 kr av sin far, så vet jo faren hva man vil bruke pengene på.
 • At man har en fri vilje betyr ikke at man skaper noe.
  Man kan ønske seg noe i gave, og når man får det har man jo ikke selv gjort noe for å få det, annet enn å ønske seg det.

Så den frie vilje er ikke ensbetydende med at det må være ukjent for alle andre, eller at man selv skaper noe.

Forstår man dette, vil man også kunne se at:

 • Hvis Allah vet hva som vil skje, betyr det ikke at Han tvinger oss til det.
 • Hvis Allah skaper det vi ønsker å gjøre, betyr det ikke at Han tvinger oss til det.

 

Vi har en fri vilje

En av måtene man med sikkerhet vet at man har en fri vilje er at man selv føler at man har en fri vilje.
Hver av oss har en ubenektelig følelse av at vi har en fri vilje og vi kan bruke den til å ta et valg og dermed velge å gjøre én ting fremfor en annen.
Når man f.eks. er sulten og står foran et eple og en pære, så føler man selv at man har en fri vilje, og at man selv frivillig kan velge å spise den ene frukten fremfor den andre.

Tvang er når noe tvinges over en mot ens egen vilje.
Sånn føler vi jo ikke at vår normale hverdag er. Når vi i hverdagen velger om vi skal spise et eple fremfor en pære, skjer det da med tvang og imot vår egen frie vilje?
Ingen person vil føle seg tvunget til å velge eplet fremfor pæren. Så den frie viljen er der, og det er et ubenektelig faktum.

Selv om Allah vet alt, betyr det ikke at det er i strid med at vi har en fri vilje.
Det betyr bare at Allah allerede vet hva vi vil bruke vår frie vilje til, og utifra den skaper det for oss. Det betyr ikke at Allah tvinger oss til å gjøre som vi gjør. Hvis Zaid vet at hans venn er sulten og vil spise en pizza, betyr det ikke at Zaid tvinger sin venn til å spise pizza.

 

Det er ingen motsetninger

Sammenspillet mellom vår frie vilje og at Allah vet og skaper alt kan illustreres med et eksempel.

 • En far har en sønn på 10 år som elsker sjokolade.
 • Hver gang faren er i butikken med sin sønn spør han sønnen om han kunne tenke seg å få sjokolade eller epler.
 • Sønnen svarer alltid sjokolade.
 • Når sønnen svarer sjokolade, kjøper faren sjokolade til ham.

Hvis faren en dag er i butikken med sønnen, så vet faren allerede på forhånd at sønnen vil ha sjokolade. Men til tross for det ”venter” faren likevel med å kjøpe sjokolade til sønnen svarer: "Sjokolade”.

Men hvem er det som velger sjokoladen? Faren eller sønnen?
Selv om faren utmerket godt vet at sønnen vil velge sjokolade, har jo sønnen stadig en fri vilje til å velge mellom epler og sjokolade. Her velger sønnen sjokolade, og derfor kjøper faren det til ham. At faren vet hva sønnen vil svare betyr ikke at faren tvinger sønnen til å velge sjokolade.

Når sønnen velger sjokolade, gjør han da noe for å få sjokoladen? Eller er det faren som gjør alt, slik at sønnen får sjokoladen?
Sønnen gjør faktisk ikke noe annet enn å velge sjokolade. Han har ingen penger og kan ikke kjøpe sjokoladen, men ønsker den av sin far, deretter kjøper faren den til ham. At faren kjøper sjokoladen til ham betyr ikke at sønnen tvinges til å velge sjokolade.

Hvis man tenker over det er det ikke noen tvil om at sønnen selv valgte sjokolade. Og at faren ikke tvang sønnen til å velge noe som helst, men bare kjøpte det til sønnen, som sønnen selv ønsket.
Spør man sønnen vil han si at han selv valgte sjokoladen, og han vil være sin far takknemlig for å ha kjøpt den til ham. Derfor kan faren også stille sønnen til ansvar for å velge sjokoladen, for sønnen velger den selv helt frivillig.

Det er noe av det samme man kan si om vår frie vilje, og at Allah vet alt og skaper alt.

Der er altså forskjell på:

 • At vi velger noe.
 • At Allah vet hva vi vil velg.
 • At Allah skaper det vi velger.
 • At vi stilles til ansvar for det vi tilegnet oss gjennom våre valg.

Og der er ingen motsetning mellom disse:

 • At Allah vet hva vi vil gjøre betyr ikke at Allah tvinger oss til å gjøre det.
 • At Allah skaper det for oss betyr ikke at vi ikke selv har valgt det.
 • Det er derfor mennesket velger, men ikke skaper, for vi tilegner oss våre handlinger, men skaper dem ikke.

Så Allah skaper handlingene, men vi tilegner oss disse handlingene gjennom våre valg. Og derfor kan vi også stilles til ansvar for hva vi velger å gjøre.

For det er slik Allah Selv sier:
”Han vil stille dere til ansvar for det deres hjerter har tilegnet seg” (Baqara 2:225)
”Enhver vil bli stilt til ansvar for det han tilegnet seg, og ingen vil bli urettferdig behandlet” (Baqara 2:281)
”For ham er det han har fortjent og mot ham er det han har fortjent” (Baqara 2:286)


Måtte Allah hjelpe oss alle med å velge det som er best for oss i dette liv og det neste.

 

Og Allah vet best,

Waseem Hussain.

 

Kilder:

Bajuri, Tuhfat al-Murid
Bajuri, Hashiyat Sanusiyya
Sawi, Hashiyat Jawhara
Sanusi, Sharh Sughra
Sanusi, Sharh Sughra Sughra 
Dardir, Sharh al-Kharida
Razi, Tafsir al-Kabir

© Haya.dk


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2023