tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Kvinnen: en lignelse

En mann gikk gående gjennom markedsplassen en ettermiddag da, akkurat i det muezzin begynte kallet til bønnen, falt øyet hans på en kvinnes rygg..

Les mer

Koranens språklige mirakel

I dag lever vi i en vitenskapelig tidsalder, og vi finner mange vitenskapelige mirakler i Koranen, noen er gjennomgått på denne nettsiden. Men det største mirakuløse aspektet ved Koranen er det språklige. Hvordan kan vi forstå at Koranen er et mirakel?

Les mer

Allahs eksistens

Allahs eksistens forklart med logiske argumenter.

Les mer

Et matematisk bevis for Allahs eksistens, og at Han ikke likner Sin skapelse

Beviset for Guds eksistens er av matematisk art snarere enn eksperimentell.

Les mer

Koranen - Islams største mirakel!

Koranen er Islams største mirakel. Det er den siste boken åpenbart av Allah gjennom den siste profeten Muhammad, fred være med ham, for å veilede menneskeheten. Koranen er verdens mest innflytelsesrike bok. Mange millioner muslimer har lært seg den utenat.

Les mer

Hva sier Koranen om astronomi?

I det sjette århundre sendte Allah profeten Muhammad (fred være med ham) som den siste profeten og sendebudet. Allah åpenbarte Koranen for menneskehetens veiledning uavhengig av dets rase og tid. Denne åpenbaringen skjedde gjennom engelen Gabriel til Muhammad (fred være med ham). Koranen anses av muslimer for å være Allahs bokstavelige ord, og selv den dag i dag er den i sin opprinnelige form.

Les mer

Hva sier Koranen om biologi?

Når man skal avgjøre om en religion er sann eller ikke, skal man ikke bruker følelser, synsinger eller mytiske historier. Man skal heller bruke sunn fornuft og sitt eget intellekt. Med dette i mente, forlot Allah oss ikke i mørket for å finne vår egen vei, etter at Han skapte mennesket. Han sendte profeter og sendebuder til forskjellige folkeslag, for menneskets veiledning. Han tillott disse profetene og sendebudene å utføre mirakler som var klare tegn på at disse var Allahs utkårede personer.

Les mer


 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2024