tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Betale fidya når man er gravid eller ammende?

Hvis man er gravid eller ammende under Ramadan og ikke faster, skal man da betale fidya?

Les mer

Alkohol i smakstilsetninger

Det hersker stor forvirring rundt bruken av alkohol i matvarer. Ofte hører man at noe er ulovlig å spise, mens det egentlig er lovlig å spise/drikke. Andre ganger hører man at noe er lovlig å spise, mens det egentlig er ulovlig å spise/drikke. Denne artikkelen tar for seg å oppklare kriteriene for bruken av alkohol i matvarer.

Les mer

Shariahs fem grener

Shariah [Islams forskrifter] kan deles i fem deler. I dag har mange amputert Islam til å være kun aqidah og ibadah. Å tro på Allah, profeter og Koranen, og å be på fredager. Dette tror de er Islam. Vi skal inshaAllah sitere eksempler som viser at vi må følge samtlige av shariahs aspekter.

Les mer

Å tilegne seg kunnskap om Islam

Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa:  "Å tilegne seg kunnskap er en plikt for enhver muslim." [Sunan ibn Majah]

Les mer

Er det passende å bruke forkortelser som ”fvmh” og ”swt”?

Er det passende å bruke forkortelser som ”fvmh” og ”swt”? Og er det sunnah å skrive disse lovprisende uttrykkene i skrevet form eller refererer sunnah til å bruke dem når man snakker om profeter, lærde, osv.?

Les mer

Kjøtt: «les bismillah og spis?»

Du er i ferd med å spise en kjøttburger.  En bror ser deg og sier «bror! det er haram!». En annen sier «nei, nei - les bismillah og spis».  Hva sier egentlig Koranen og sunnah?

Les mer

Fiqh for halal-kjøtt

Spørsmål:  Hvilke generelle prinsipper gjelder for halal kjøtt? Kan vi stole på en annens ord om hvorvidt kjøttet er halal?

Les mer

Fiqh-kjennelse om spedbarnsoppkast

"Hva er den islamske kjennelsen om oppkastet til spedbarn? Blir klærne urene av det?"

Les mer

Intensjon - Niyyah

Allah gjør det klart at våre handlinger kun skal være for Ham. Det går heller ikke an å skjule sin intensjon for Allah.

Les mer

Ijtihad – enhver muslims plikt?

”Den beste måten å gjøre fiqh komplisert på, er å lære andre at det er enkelt”.  Med denne uttalelsen ønsker Sheikh Abdul H. Murad å rette søkelyset mot den systematiske undergravingen av en av religionens viktigste kunnskapskilder; de fire lovskolene.

Les mer

Ulike meninger blant lærde

Vi har sett at det er høyt utdannede lærde ['ulama, entall: 'alim] sin oppgave å tolke Koranen og Sunnah, og ulike meninger om hvordan de mindre sentrale tingene skal tolkes er ikke uvanlig. Hvordan skal man forholde seg til at det fins ulike meninger om en sak?

Les mer

Klassifisering av handlinger

Lærde er enige om at enhver handling egentlig har sin unike kjennelse. Å drepe et uskyldig menneske og en uskyldig liten løgn er begge forbudte (haram); men det ene er mye mer alvorlig enn det andre. Alle handlinger gjort av moralsk ansvarlige kan få en av åtte kjennelser:

Les mer

Prinsippet om å velge det minste av to onder

Spørsmål: Jeg ville blitt svært takknemlig hvis du kunne forklare oss hva som menes med «å velge det minste av to onder». Er dette basert på noe bevis fra Koranen og Sunnah, og er det et anerkjent prinsipp blant de klassiske lærde eller bare et moderne prinsipp?

Les mer

Hva er forskjellen mellom hadith og sunna?

Ordet sunna har tre separate betydninger som ofte blir brukt om hverandre av muslimer når uttrykket forekommer i diskusjoner.

Les mer

Hva er en madhhab?

Hvorfor er det nødvendig å følge en?

Les mer

Å adlyde de statlige lovene i Vesten

Spørsmål:  Noen muslimske ungdommer i Vesten tror ikke at det er viktig å unngå å bryte loven i land som ikke er Kalifatet. Er det er noen bevis på at muslimer må «adlyde lovene i landet» de bor i – om det er oss som bor i Vesten eller de som bor i muslimske land (i fravær av Kalifatet)?

Les mer

Korte spørsmål og svar om fasten

For at vi skal kunne utnytte Ramadan på best mulig måte er det viktig med kunnskap. Svarene her er oversatt fra den engelske siden www.daruliftaa.com, som er websiden til Mufti Muhammad ibn Adam al-Kawthari. Han har studert under mange store shuyukh, blant annet Mufti Taqi Usmani.

Les mer

Betydningen av ordet qawwamuna (Surat al-Nisa)

Hva er betydningen av qawwamuna som er brukt i Surat al-Nisa', vers 34?

Les mer

Bevis og tillatelse for ijtihad på det som er avgjørende

Spørsmål: Hva er avgjørende bevis, og er ijtihad av det som er avgjørende tillatt?

Les mer

Hvordan opprette testamente og hvorfor?

Hvilke regler gjelder for å opprette et testamente, om man skulle ønske å lage et?

Les mer

«Det er nødvendighet i Vesten...»

 I dag er det vanlig at når folk har for lite yaqeen til å følge shariah, forsøker de å unnskylde seg om at siden vi bor i Vesten, er det nødvendighet og at vi derfor kan ta rentebærende lån, ta av hijaben eller barbere skjegget for å beholde jobben, og tom. drikke alkohol for å holde varmen fordi det er så kaldt i Norge.

Les mer

Visdom og årsak - Hikmah wa 'illah

Mange i dag tror at shariahs kjennelse (haram, makruh, osv.) av en handling er basert på visdommen (hikmah) bak reglene. Faktum er at det er et prinsipp i fiqh at shariahs kjennelse er basert på årsaken ('illah) bak reglene. Med «årsak» mener vi beviset for regelen, og ikke hvorfor beviset er der.

Les mer


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2023