tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Hvordan kan vi ha en fri vilje hvis Allah vet og skaper alt?

Allah vet alt om hva hver eneste skapning vil gjøre allerede før Han skaper. Men hvor er da den frie viljen? Og hvis Han har skapt alle ting, hva velger vi selv? Og hvordan kan vi da stilles til ansvar for det hvis Allah uansett skaper det? For hvis han skaper alt, så blir vi jo på en måte tvunget til å gjøre som vi gjør?

Les mer

Islams kilder

Jeg har etterlatt blant dere to ting, som dere aldri skal fare vill hvis dere holder fast på; Allahs bok og Hans profets sunnah. [Muwatta Malik 46.1.3]

Les mer

Er noen tanker syndige?

"Kan du være så snill og forklare hadithen om at syndige tanker ikke blir nedskrevet som synd, og tanker om å gjøre gode gjerninger som blir nedskrevet som gode handlinger?"

Les mer

Hvor er Allah?

"Hvordan burde en muslim svare på hvor Allah den Allmektige er?"

Les mer

Å være Allahs slave

Hva er egentlig meningen med dette livet som vi har fått i form av en test? Hvorfor denne testen? For å finne svar på spørsmålet, så må en først spørre seg selv; hva er islam, og hva innebærer det å være muslim? Svarene på dette er basiskunnskap som danner et solid grunnlag for ens tro (iman).

Les mer

Prøvelser og sykdom

Før vi diskuterer dette temaet, må vi innse at dette livet i seg selv er en test. Og testen består av både vanskeligheter og fredlige tider.

Les mer

Tegnene før Dommedag

Jeg har flere ganger sett påstander om at det 14. århundret er det siste før Dommedag. Dette stemmer for det første ikke pga flere ayat i Koranen og er heller ikke logisk korrekt, siden vi allerede er i det femtende århundret per islamsk tidsregning.

Les mer

Allahs skapninger

'A'isha (ra) fortalte at Allahs sendeud (saws) sa: "Englene ble skapt av lys og jinnene ble lagd av røykfri ild og Adam ble skapt slik det har blitt definert [i Koranen] for dere [dvs han ...

Les mer

Helvete

På den dag sier Vi til helvete: «Er du fullpakket?» Og det svarer: «Finnes det enda flere?» [50:30]

Les mer

Paradis

De som tror, og lever rettskaffent, disse er paradisets folk, og der skal de være og bli. [2:82]

Les mer

Ubesvarte dua?

I samtaler med ikke-troende har jeg sett flere stille spørsmålet om hvorfor deres bønner ikke blir umiddelbart besvart. Lærde har utifra Islams kilder forklart ulike faktorer som kan gjøre at våre bønner tilsynelatende ikke blir besvart.

Les mer

Takfir - å erklære noen for kafir

Abu Salama fortalte fra Abu Hurayra (ra) at the Allahs sendebud (saws) sa:  "Hvis en mann sier til sin bror 'ya kafir' så går det tilbake til en av dem."  [Sahih al-Bukhari 8/125]

Les mer

Sunnah - en kilde i Islam

Således har Vi sendt dere et sendebud fra deres midte, for å opplese Vårt ord for dere, rense dere, og lære dere skriften [al-Kitab] og visdommen [al-Hikmah], lære dere det dere ikke visste. [2:151]

Les mer

Tro og handlinger - Iman wa a`mal

Den som fornekter troen, hans gjerninger er intet verdt. I det hinsidige liv er han blant taperne. [5:5]

Les mer

Mulla Ali al-Qari om istawa

Og Tronens Herre er på Tronen, men – Uten egenskapen av ‘å ta plass’ eller ‘å røre’ den.

Les mer


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2024